July 23, 2024
Contact No. 02580-252246

THE SHENDURNI SECONDARY EDUCATION CO-OPERATIVE SOCIETY'S

APPASAHEB RAGHUNATHRAO BHAURAO GARUD ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, SHENDURNI

अप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड कला,वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शेंदूर्णी

NAAC RE-ACCREDITED (3rd Cycle)'B+' GRADE With CGPA 2.63

Shendurni [Dist - Jalgaon]

सुवर्ण संधी – पदव्युत्तर(एम.ए,एमबीए )अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया – सुवर्ण संधी

सुवर्ण संधी – पदव्युत्तर(एम.ए,एमबीए )अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया – सुवर्ण संधी

शेन्दुर्णी व शेन्दुर्णी परिसरातिल उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या बंधु- भगिनी यांना विनंती आहे की आमच्याकडे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अन्तर्गत या वर्षी पासुन एम.ए.मराठी,हिंदी,इंग्रजी,अर्थशास्त्र व एम बीए, अभ्यासक्रमाची सुरूवात करण्यात आली आहे.आपण या सेवेचा लाभ घेऊन लवकरच आपला प्रवेश घ्यावा.
प्रवेशासाठी संपर्क- -प्रा.डॉ.संजय वामनराव भोळे, केंद्र संयोजक
9421516980
प्रा.डॉ .अजिनाथ जिवरग
केंद्र सहायक
8308091886
प्रा.प्रमोद सोनवणे
केंद्र सहायक
9325411435
प्रा.डॉ.वसंत पतंगे -अर्थशास्त्र
8805847541
प्रा.डॉ.दिनेश पाटील- इंग्रजी
9764598999
प्रा.योगेश पाटील- इंग्रजी
8390215755
प्रा.डॉ.आर.डी.गवारे -हिंदी
9637525680
प्रा.डॉ.भुषण पाटील- मराठी
9860002054
प्रा.श्रीमती वर्षा लोखंडे
9404050105
प्रा.डॉ.सौ.सुजाता पाटील – एम बीए
9763946971.

केंद्र प्रमुख
मा.प्राचार्य डॉ.वासुदेव रमेश पाटील
अप्पासाहेब र.भा गरूड महाविद्यालय,शेन्दुर्णी ता.जामनेर जि.जळगाव